Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /domains/zachodnia.info/public_html/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1447
Harmonogram
Fundusze
Fundusze
Fundusze

Wykonanie dokumentacji projektowej, przetargowej oraz prowadzenie nadzoru autorskiego

Warszawa Zachodnia
22112017
Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej
22032018
Opracowanie Projektu Budowlanego
20072018
Opracowanie Projektów Wykonawczych
22102018
Opracowanie dokumentacji przetargowej
032019 -112021
Planowany termin wykonania robót budowlanych wraz z odbiorami (wg scenariusza bazowego)